Σάλσα φιγούρα "Pasea y Complicate"

Η σάλσα φιγούρα "Pasea y Complicate" έχει 6 μέτρα. Ανάλυση φιγούρας :

Αρχκιή θέση : Θέση για "dile que no"
θέση χεριών : Δεξί χέρι καβαλιέρου στην πλάτη της ντάμας, αριστερό χέρι καβαλιέρου πάνει δεξί ντάμας (όπως "dile que no")

1ο μέτρο :  H ντάμα πάει γύρω από τον καβαλιέρο ακριβώς όπως το πρώτο μέτρο της "Paseala"
2o μέτρο : Το 1,2,3 όπως η αρχή από το δεύτερο μέτρο της "Paseala". Στο 5,6,7 όμως εδώ ο καβαλίερος βγάζει το αριστερό του χέρι μπροστά για να το δει η ντάμα και να καταλάβει ότι πρέπει να το πιάσει με το αριστερό της χέρι (που είναι ελεύθερο).
3ο μέτρο : Στο 1,2,3 η ντάμα συνεχίζει να πηγαίνει γύρω από καβαλίερο. Στο 5,6,7 ο καβαλιέρος κάνει "dile que no"
4o μέτρο :  Στο 1,2,3 ο καβαρίερος κάνει μισή στροφή, κάτω από το δεξί χέρι της ντάμας, με άξονα το δεξί του πόδι και φορά αντίθετη με αυτή των δεικτών ρολογιού. Στο 5,6,7 κάνει το 5,6,7 του "βασικού βήματος (μπροστά)". Η ντάμα κάνει "vacilala"
5ο μέτρο : "Enchufla" και για τους δύο
6ο μέτρο : "dile que no" και για τους δύο
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου